Apua ja tukea elämään

Älä jää yksin vaikeuksien ja kriisien keskellä

Seurakunnassa on monia avun ja tuen muotoja, joista voi saada apua ja tukea vaikeuksien kohdatessa. Diakoniatyössä on monia henkilökohtaisen auttamisen muotoja sekä erityisryhmien palveluja. Diakoniatyöntekijä, pastorit ja nuoriso-ohjaaja pystyvät auttamaan ja tukemaan monella tavoin elämässä ja etsimään yhdessä ratkaisuja eteenpäin.

Älä epäröi ottaa yhteyttä seurakuntamme työntekijöihin.

Seurakunnissa on saatavana myös mm. perheneuvontaa, sairaalasielunhoitoa, puhelinauttamista, maahanmuuttajien kohtaamista sekä oppilaitostyötä.

Kirkko tarjoaa keskusteluapua myös puhelimitse tai netissä. Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa.

Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia, koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä ympäri Suomea. Keskusteluavun pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymius ja vaitiolovelvollisuus.  

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapuLinkki avautuu uudessa välilehdessä on kaikkia niitä varten, jotka kaipaavat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolositoumuksen allekirjoittaneita, koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä. Kirkon keskusteluapuun voi ottaa yhteyttä Palvelevassa puhelimessa, chatissa ja nettiviesteillä sekä ruotsiksi Kyrkans samtalstjänstenin kautta. 

Kirkon keskusteluapua tehdään lähtökohtaisesti anonyymisti. Puhelinnumerot eivät välity, eikä puheluja nauhoiteta. Soitoista tilastoidaan vain yleisluontoisia asioita, kuten keskustelun aihe sekä arvio soittajan ikäryhmästä. Mitään henkilökohtaisia tietoja tai arkaluonteisia asioita ei keskusteluista jää muistiin. 

Myös chatissa ja nettiviesteissä yhteydenottajan yksityisyys on turvattu. Yhteydenottajan IP-osoite ei välity palveluun, ja viesteihin vastaavat vain vaitiolovelvolliset henkilöt.

Kirkon perheneuvonta

Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten tarjoamassa perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja se on asiakkaalle maksutonta.

Perheneuvontaan liittyvässä ohjeistuksessa (mm. Turvallinen perheneuvonta -dokumenttiLinkki avautuu uudessa välilehdessä) tietosuojalainsäädäntöön liittyvät käytännöt on määritelty tarkasti. Työntekijä hävittää henkilökohtaiset muistiinpanot heti, kun asiakkuus on loppunut.

Ohjeistuksen mukaan asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan kirkon perheneuvonnassa sen mukaan, kun se on asiakkuuden kannalta välttämätöntä. Tällaisia tietoja ovat mm. asiakkaan nimi, tulosyy, keskustelun muoto ja siihen käytetty aika.

Tietojen tallentamiseen tarvitaan aina asiakkaan suostumus, ja samalla hänelle kerrotaan, mitä tietoja hänestä tallennetaan, minne tiedot tallennetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään

Diakonit ja papit: