Surun äärellä -vihkonenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hautauksesta sopiminen

Hautajaisjärjestelyt aloitetaan ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon p. 0400 248 770.

Toimistot ja puhelin avoimena Outokummussa ma ja ke klo 9-12 sekä Polvijärvellä ti ja to klo 9-12.

Ensin valitaan hautaustapa ja hautapaikka

Valitse vainajalle ensin arkku- tai tuhkahautaus sekä hautapaikka. Jos vainajalle ei ole entuudestaan valmiina hautapaikkaa, hankitaan uusi arkku- tai uurnahauta.  Outokummun seurakunnalla on kaksi hautausmaata, Kuusjärven hautausmaa ja Rauhanmaan hautausmaa. Lisäksi Joensuun hautausmaalla on tunnukseton hautalohko. Vainajan tuhka voidaan haudata myös muistolehtoon. Muistolehtoja on molemmilla hautausmailta.

Jos tuhka haudataan tai sirotellaan muualle kuin hautausmaalle, on siihen oltava maanomistajan tai vesialueen haltijan kirjallinen lupa.

Hautaoikeus

Hautaustoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa hautasija esim. vainajan puolisolle. 

Hautaoikeuden pituus enintään 40 vuotta

Hautaoikeus luovutetaan enintään 40 vuoden määräajaksi. Määräaikaa voi hallinta-ajan päättyessä jatkaa, ellei siihen ole estettä.

Vanhan kirkkolain mukaisesti hautaoikeus saatettiin luovuttaa ainiaaksi eli niin pitkäksi ajaksi kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Tällainen hautaoikeus on edelleen voimassa, ellei se pääty esim. hoitamattomuuden perusteella.

Haudalla tulee olla hautaoikeuden haltija

Hautapaikalla on aina oltava nimetty henkilö hautaoikeuden haltijana. Hautaoikeuden haltijaksi nimetyllä henkilöllä on oikeus hoitaa ja tehdä hautaan liittyviä sopimuksia hautausmaan ylläpitäjän kanssa. Hautaoikeuden haltijasta voidaan sopia hautapaikasta sovittaessa tai se ilmoitetaan hautausmaan ylläpitäjälle vuoden sisällä hautauksesta.

Hautaoikeus hautaan määräytyy sukulaisuussuhteesta hautaan ensimmäiseksi haudatun vainajan mukaan. Hautaoikeus on ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan suoraan etenevässä ja takenevassa polvessa olevilla henkilöillä ja heidän aviopuolisoilla.

Hautoja hoitavat omaiset tai hautainhoitorahasto

Haudan hoidosta vastaavat haudatun omaiset. Haudan hoidon voi antaa myös seurakunnan hautainhoitorahaston tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Haudan hoitosopimus tehdään 1 tai 5 vuoden mittaisena. Hoitosopimukseen sisältyy haudan nurmipinnan hoito, kukkien hankinta, istutus ja hoito.

 

Ohjeet ja hinnasto

Hautamuistomerkkiohje (1.1.2024) >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä  (pdf)

Hinnasto 1.1.2024 >>  (pdf)

Kummunkatu 19
83500  Outokumpu

Tilavaraukset, toimitusvaraukset, hautaus- ja haudanhoitoon liittyvät asiat.
Avoinna maanantaina ja keskiviikkona klo 9-12 (tai sopimuksen mukaan)

Pappilantie 6
83700  Polvijärvi

Tilavaraukset, toimitusvaraukset, hautaus- ja haudanhoitoon liittyvät asiat.
Avoinna tiistaina ja torstaina klo 9-12 (tai sopimuksen mukaan)