Polvijärven seurakunnan pyhäkoulutyön historia

Kuinka vanha on pyhäkoulutyö Polvijärvellä, emme voi varmuudella sanoa, mutta sillä näyttää olevan hyvin vanhat juuret. Vuonna 1857 järjestettiin lopullisesti pyhäkoulutyö Liperin seurakunnassa, johon Polvijärvikin kuului, sen papiston toimesta. Jokaiseen kinkerikuntaan asetettiin pyhäkoulunopettajat eli »pyhäkoulumestarit» ja lapsia velvoitettiin käymään pyhäkoulussa,   sillä se kehitti lukutaitoa, antoi kristillistä tietoa, jota tarvittiin rippikoulussa ja läpi elämän.

Pyhäkoulut toimivat läpi vuoden ja näytti, kuin ne alussa olisivat olleen vain joka toinen sunnuntai, mutta jo 1875 paikkeilla velvoitettiin opettajia pitämään koulua joka sunnuntai. Nykyisin (1953) on Polvijärvellä noin 40 pyhäkoulua, opettajia n. 130 ja oppilaita tuhannen vaiheilla. Joissakin kylissä pidetään koulua vain kesäisin, kun lapset eivät ole enää kansakoulussa. Useimmissa kylissä pidetään kuitenkin läpi vuoden.

Opettajat järjestetään lukukinkereillä. Onpa sellaisia opettajia, jotka ovat toimineet puolisen vuosisataa tässä kalliissa tehtävässä opastamassa lapsia Vapahtajan Jeesuksen.

Pyhäkoulutyön historia