Rukous yhteiselle elämänmatkalle

Samaa sukupuolta olevalle avioparille voidaan järjestää juhlava rukoushetki yhdessä papin tai muun kirkon työntekijän ja läheisten kanssa.
Rukous avioliiton solmineiden puolesta ja kanssa on kristittyjen tapa pysähtyä Jumalan hyväksyvän ja rakastavan katseen alle kaikissa elämäntilanteissa.

Rukouksessa kiitetään Jumalaa rakkaudesta ja elämän lahjoista sekä pyydetään aviopuolisoille voimaa kunnioittaa toisiaan.
Tilaisuus voidaan järjestää kirkossa tai muussa sovitussa paikassa.

Kulkekaa iloiten. Toimikaa toisianne kunnioittaen. Eläkää toisiinne luottaen. Jumala on kanssanne!

”Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.”
1 Moos. 2:18.

Rukoushetkelle ei ole olemassa virallista kaavaa, mutta pappi tai muu kirkon työntekijä voi rukoilla vapaasti tai käyttää kirkon rukousperinteeseen kuuluvaa aineistoa.
Pariskunta voi miettiä yhdessä kirkon työntekijän kanssa sopivaa tapaa toteuttaa juhlahetki.