Polvijärven seurakunnan historia ja synty

 

Itsenäinen Polvijärven seurakunta syntyi senaatin päätöksellä 10.9.1879 .

Polvijärven nykyinen kirkko (1881) on toinen samalla paikalla sijainnut kirkkorakennus.

Ensimmäinen kirkko liittyy seurakunnan itsenäistymisvaiheisiin 1800-luvun puolessa välissä.

Ensimmäisen kirkon rakentaminen aloitettiin keväällä 1847 ja se valmistui kesäkuussa 1851 olleensa jo epäonnistunut.

Nykyisen Polvijärven puuristikirkon on suunnitellut helsinkiläinen lääninarkkitehti Ferdinand Öhman 10.6.1877.
1878 valmistui Kuusjärven kirkko, jonka piirustuksia käytettiin Polvijärven kirkon rakentamisessa.
Polvijärvelle rakennustöitä johtamaan pyydettiin Kuusjärveltä kirkonrakentajaa tuusniemeläistä rakennusmestaria Mikko Karjalahtea (1820-1894) .

Polvijärven kirkko valmistui 9.7.1881. 

Kuusjärven kirkko, joka oli samantyylinen, vaikutti pimeältä. Polvijärvellä päätettiin akkunoita lisäämällä saada kirkko valoisammaksi.
Kirkkoon tuli 3 lehteriä ja se suunniteltiin 1200 hengelle (seurakunnan väkiluku oli rakennusvaiheessa n. 2000 henkeä).
 

Nykyisen kirkon ulkoasu sekä sisätilat ovat muuttuneet korjauksista sekä muutostöistä johtuen.
Kellotornin kattoa muutettiin korjaustöissä vuonna 1955 vesivuotojen takia yksinkertiasemmaksi ja suoraviivaisemmaksi.
Samalla ikkunoiden muotoa yksinkertaistettiin, penkkirivejä harvennettiin ja sisäseinät levytettiin. Lämmitys kaminat (3+1kpl) poistettiin ja hormit purettiin. Osa kamiinoista on yhä kateissa, jotta ne voitaisiin palauttaa alkuperäisille sijoilleen yleisön nähtäväksi.

Ensimmäisen kirkkorakennuksen alttaritaulu löydettiin pitkän kadoksissa olonsa jälkeen. Taulu, minkä koko on 2100 X 1450 ja on nimeltään Ristiinnaulittu. Sen on maalannut öljyväreillä pellavakankaalle Carl Frederik Blom vuosina 1839-1840. Alttaritaulu oli lahjoitettu 1850-1851 Polvijärven rukoushuoneeseen (kirkko). Taulun ovat lahjoittaneet seurakunnalle rovastit A.J. Europaeus ja Johan Stenius.

Alttaritaulu oli ensimmäisen kirkon alttarilla aina vuoteen 1881 saakka. Kun uusi kirkko valmistui ja sinne sijoitettiin 'Sinä Herran Palvelija' alttaritaulu. Tästä taulusta ei ole tiedossa tarkempia tietoja. Nykyinen alttaritaulu korvasi edellisen vuonna 1904 ja se on maalannut S.A. Keinänen 'Tulkaa minun tyköni' vuonna 1882. Keinäsen alttaritaulu oli alun perin vuonna 1904 Joesuun puretun kirkon irtaimiston huutokaupasta ostettu työ.

Käytöstä poistuttua, taulua säilytettiin aluksi kellotapulissa, mistä se myöhemmin hävisi kalustoluetteloista 1926-1935 välisenä aikana. Rovasto Erkki Jaskari löysi taulun viimeisen kerran pappilan vintiltä kääröstä keväällä 2021. Aiemmin sitä oli tutkailtu 1990-luvun alussa, mutta se oli viety takaisin kätköönsä tietäen täysin maalauksen merkitystä.


Alttaritaulu konservoitiin yksityisin lahjoitusvaroin Heinävedellä vuoden 2022 aikana. Kunnostettu alttaritaulu palautettiin takaisin seurakunnan nähtäväksi 1. adventtina vuonna 2022.

 

Polvijärven kirkko 1900-luvun alussa lähes alkuperäisasussaan.

 

Polvijärven ensimmäinen rukoushuone valmistui vuonna 1851

Tekstit Polvijärven seurakunnan historiasta pohjautuvat seurakunnan entisen kirkkoherran rovasti Toivo Timmosen sekä polvijärveläisen rehtorin Jaakko Antikaisen tekemiin kirjoituksiin.

 

Lue tarkemmin historiasta. Polvijärven seurakunnan synty >>

Ristiinnaulittu C. F. Blom, 1840. Ensimmäisen Polvijärven kirkon alttaritaulu. Kuva löydettäessä 2021
Ristiinnaulittu, Carl Frederik Blom 1840. Ensimmäisen Polvijärven kirkon alttaritaulu. Kuva löydettäessä 2021

Kuva: Kirjasta Heikki Hanka, Jyväskylä Yliopisto 1997