Kuulutukset

 

Kuulutukset ovat virallisia tiedonantoja ihmisille, joita kuulutuksessa käsiteltävä asia koskee. Kuulutuksiamme on aiemmin julkaistu seurakunnan virallisilla ilmoitustauluilla omissa tiloissamme. Uuden kirkkolain myötä julkiset kuulutukset siirtyvät verkkoon.

Kuulutukset ovat pääsääntöisesti esillä 14 vuorokautta, ellei asian luonne edellytä pidempää esilläoloa.

Kirkkoneuvoston 20.06.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.outokummunjapolvijarvensrk.fi.fi ajalla 21.06.2024 - 20.07.2024

Kirkkovaltuuston 11.06.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.outokummunjapolvijarvensrk.fi.fi ajalla 12.06.2024 - 12.07.2024.