Polvijärven seurakunnan seurakuntadiakonia

Kuopion Tuomiokapituli lähetti 24.8.1893 kiertokirjeen seurakunnille, jossa kehotetaan seurakuntia järjestämään diakoniatoimikunta hoitamaan jumalansanan harrastuksen elvyttämistä ja seurakuntalaisten hengellistä ja ruumiillista huoltoa. Polvijärven kirkkoneuvostossa oli asia esillä 6.1.1894, ja päätettiin, että diakoniatoimikunnaksi rupeaa kirkkoneuvosto.

Diakoneiksi valittiin: kiertokoulunopettaja Pekka Karttunen Kinahmosta, pyhäkoulunopettaja Heikki Tanskanen Nenäsestä, Heikki Lehikoinen Martonvaarasta, Tahvo Tanskanen Ruvasniemeltä, Simo Hyttinen Niskalasta, Antti Mononen Haapavaarasta, Antti Hyttinen Lehtovaarasta ja Tuomas Martikainen Saarivaarasta.

Seurakuntadiakonia näyttää jääneen vain paperille. Vasta viime sodan jälkeen Kuopion hiippakunnan piispa Eino Sormunen herätti sen jälleen henkiin saattamalla diakoniatyön pakolliseksi seurakunnissa ja velvoittamalla seurakunnat palkkaamaan diakonissoja seurakuntiinsa sekä järjestämään diakoniatoimikunta jokaiseen seurakuntaan, sekä tämän avuksi kylätoimikuntia.

Seurakuntaamme palkattiin 1.10.1947 diakonissaksi Helmi Koistinen ja hänen siirryttyään Polvijärven kunnan terveyssisareksi 1.10.1950 astui Kaarin Loikkanen seurakuntasisaren toimeen Polvijärvellä, jota tointa hoiti pitkään.

Diakoniatoimikuntaan kuuluvat kirkkoherra T. Immonen, rouva Tyyne Kurki, terveyssisar Helmi Koistinen, emäntä Aada Turunen ja leipurimestari Eino Kettunen. Eri kylissä toimivat kinkereillä valitut kylätoimikunnat.