Elämän eri tilanteisiin

 

Elämässä voi tulla eteen erilaisia tilanteita, vaikeuksia ja ongelmia, joissa tarvitsee apua ja tukea.

Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa palvelutyötä, joka pyrkii kohtaamaan, auttamaan ja tukemaan kokonaisvaltaisesti eri elämäntilanteissa. Apu voi olla hengellistä, henkistä, sosiaalista tai aineellista tukea. Diakoniatyössä pyritään yhdessä löytämään keinoja ja ratkaisuja elämän ongelmiin ja vaikeuksiin ja voidaan kääntyä myös Jumalan puoleen.

Taloudellisesti diakoniatyössä voidaan tukea kertaluonteisella oman seurakunnan avustuksella tai hakea avustusta kirkon diakoniarahastosta tai muilta kirkon sekä yhteiskunnan auttavilta tahoilta. Seurakunnassamme totetutetaan diakonian ruokailuja ja kotiruuan jakamista pienituloisille säännöllisesti.

Jos tarvitset keskusteluapua, hengellistä apua; mm. rukousta, sielunhoitoa, yksityistä ehtoollista tai taloudellista apua tai  tukea, niin ota yhteyttä seurakuntaan.

Luottamukselliset keskustelut voidaan sopia kotiin tai diakoniatoimistoon (Pappilantie 6, 83700 Polvijärvi tai Kummunkatu 19, 83500 Outokumpu), keskustella voimme myös puhelimitse.

Säännollistä kotikäyntityötä mm. yksinäisten, ikäihmisten ja sairaiden luona teemme mahdollisuuksien mukaan huolehtien hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä, kasvomaskeja tai visiirejä käyttäen ja samoin toimimme myös toimistolla. Seurakunnassa on myös vapaaehtoisia, jotka voivat mahdollisuuksiensa mukaan tehdä kotikäyntityötä. Vapaaehtoiset ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen sekä kristillisiin eettisiin arvoihin toiminnassaan.

Seurakunnassamme toimii erilaisia ryhmiä, jotaka tarjoavat vertais- ja sosiaalista tukea. Kokoontuvista ryhmistä saat tietoa etusivun Tule Mukaan valikosta.

"Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Ps.121: 1-2

 

Yhteistyökumppanien tarjoama tuki

Tukea ja apua maatalousyrittäjälle

Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle.

Melan Välitä viljelijästä -projektin Pohjois-Karjalan alueen työntekijän Marjaana Oleniuksen yhteystiedot: p. 040 575 8813, marjaana.olenius@mela.fi

Ajankohtaisimman tiedon Melan Välitä viljelijästä -projektista saat heidän nettisivujensa kautta.
Lue lisää: https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/

 

Kuvassa vanhus puhelimessa