Kirkkoherran tervehdys

1.1.2024

Mukava, että olet päätynyt Outokummun ja Polvijärven seurakunnan kotisivuille. Toivotan Sinulle lukijani, että voisit saada tietää ja kokea olevasi hyväksytty, ihmistä rakastavan ja armollisen Jumalan oma. Toivon, että seurakuntamme Outokummussa ja Polvijärvellä saisi kertoa niitä hyviä uutisia, joita ikiaikainen Raamattu sisältää, siitä, kuinka Jumala on tullut todeksi monen ihmisen elämässä.  Toivon, että käydessäsi kirkossa ja tapahtumissamme saisit kokea, että et ole ulkopuolinen ja kuulut tärkeänä osana yhteisöömme. Meillä kirkossa eletään rukoillen, uskoen ja tunnustaen kolmiyhteinen Jumala, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Näissä kolmessa persoonassa Jumala vaikuttaa Luojana, Lunastajan ja Pyhittäjänä.

Meillä kirkossa kannattaa poiketa, joko messussa, virastolla  tai hautausmaalla asioimassa sekä monipuolisissa toiminnoissa, sillä täällä on hyvin ammattitaitoinen ja työlleen uskollinen työntekijäjoukko, jotka tahtovat palvella kaikkia kävijöitä.

Lisäksi meillä on aivan erityistä. Tiedämme, että Jeesus sanoi aikanaan näin:” Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”(Matt.18:20)

Kun tulet seurakunnan kokoontumiseen, on meillä mukana aina yksi hyvin korkea-arvoinen, silmille näkymätön läsnäolija. Hän on Jeesus Kristus. Hän elää ylösnousseena päivittäin elämässämme. Kirkko on Kristuksen ruumis, jonka jäseniä me olemme, ja siksi olemme yhtä tärkeinä kaikki osa Kristuksen ruumista, kirkkoa. Seurakunta on siten avoin ja vastaanottavainen kaikille. Ihmiselle on hyväksi päästä läsnäolevan Kristuksen luokse, sillä vaikka hän ei näy, me saamme kuulla hänen puheensa sanassa. Raamattu on täynnä ennustuksia Jeesuksen synytymästä ja elämänkaaresta. Kirkko julistaa niitä hyviä tekoja ja puheita, joita Jeesus aikanaan esitti. Kirkkovuodessa me elämme läpi raamatunkertomusten kautta sen, miten Jumalan halusi ilmestyä poikansa kautta meille. Kuulemme Jumalan olemuksesta ja toiminnasta. Seuraamme Jeesuksen opetuksia, mitä kaikkea Jumala on ja mitä ihmiselle antaa. Elämme todeksi sitä, että Jeesus syntyi, kuoli ja on nyt ylösnoussut.

Jeesus Kristus tahtoi, että seurakunnassa voimme kaikki yhdessä elää todeksi uskoa, jonka lahjana saamme. Voimme elää lähimmäisen rakkaudessa toisiamme tukien ja kiittäen ja ylistäen, mitä saamme. On turvallista elää lähellä Kristusta ja ottaa vastaan se, että ilman omaa ansiota tai omaa menestysten tekoa on armahdettu. Aivan erityisesti silloin, kun ihminen pelkää rangaistusta tai on epäileväinen, ahdistunut ja syyllisyyttä poteva saa oottaa vastaan lahjan. Lahja on se, että Jeesus Kristus on meidät ristillä armahtanut. Ihminen vapautuu, kokee kuuluvansa Jumalan rakkauden kohteeksi, ja usko synnyttää toivoa, iloa ja lähimmäisen rakkautta. Kristuksen lahjoittama usko saa meidät Jumalan lapsina toimimaan myötäeläen, antaen anteeksi ja elämämme muuttuu itsekkyydestä kohti yhteisen hyvän etsimistä.

Meillä vietetään jumalanpalveluksia joka sunnuntai ja kirkkovuoden juhlapyhinä. Pääosin ne ovat messuja, jolloin saamme nauttia Herran Pyhän ehtoollisen. Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri ovat konkreettisesti tarjolla. Ehtoollinen vapauttaa meidät synnin taakasta, antaa pelastuksen, tien iankaikkiseen elämään, vahvistaa uskoa sekä auttaa elämään lähimmäisiä rakastaen. Käy tutustumassa tapahtumakalenterin kautta jumalanpalveluselämäämme ja ole erityisen tervetullut niihin.

Seurakunnassamme on läpi vuoden monipuolisia ryhmätoimintoja ja tapahtumia. Haluamme eri kokoontumisissa lähtien lapsista vanhuksiin elää todeksi uskoa. Toteutamme diakoniaa, kristillistä kasvatusta, sielunhoitoa ja lähetystyötä. Elämme meille annettua tehtävää myös ulospäin. Käymme kouluilla, päiväkodeissa, palvelutaloilla ja erilaisilla vierailuilla. Yhteistyössä toimiminen verkostoissa on meille välttämätöntä ja luontevaa. Löydät kotisivujen toiminnoista monia eri ryhmiä, joihin toivotamme jokaisen tervetulleeksi. Uskomme, että kaikille on annettu paljon lahjoja, erilaista osaamista, joten kutsumme mukaan toimimaan vapaaehtoisena. Vapaaehtoisemme tekevät seurakunnasta eläväisen ja monipuolisen. Vapaaehtoisemme kertovat usein, että toiminnassa mukanaolosta jää hyvä mieli viikkoon.

Seurakunta on julkisyhteisö, joka toteuttaa itsenäistä taloushallintoa noudattaen kirkolle annettuja velvoitteita ja sääntöjä. Hoidamme hautausmaita, kirkkotiloja ja esineistöä kaikkien parhaaksi. Tulemme entisöimään kulttuurihistoriallisesti merkittävän Kuusjärven kirkon Outokummussa vuodesta 2024 lähtien. Valmistelemme Polvijärven kirkon vesikaton remonttia, sekä hoidamme seurakunnan muut käytössä olevat kiinteistöt. Hallinotyöskentelyssä lisäämme seurakuntalaisten kuulemista ja vaikuttamista asioiden valmistelussa. Nuoret pääsevät vaikuttamaan kirkon päätöksentekoon. Luottamushenkilömme ovat osaavia ja teemme laajamittaista valmistelua ennen päätöksentekoa. Meille on tärkeää, että olemme avoimia yhteisten asioiden hoitamisessa ja täytämme tehtävämme, niin, että hyvä talous turvaa monipuolisen toiminnan ja eri palvelumme seurakuntalaisille. Taloutemme on vakaalla pohjalla. Seurakuntaliitos turvaa meille mahdollisuuden kunnostaa kirkkomme, pitämään hyvän henkilöstömme sekä turvaamaan molempien alueiden seurakunnalliset perustehtävät.

Kirkkoherrana saan iloiten kannustaa, että tutki kotisvujemme sisältöä, tule sitten mukaan rohkeasti tutustumaan kaikkeen ja koe, että Jumala on Sinua varten ja Sinun kanssasi. Sinut Jumalan siunauksella siunaten;

Kirkkoherra Satu Ruhanen, Outokummun ja Polvijärven seurakunnasta

 

 

 

Kirkkoherra Satu Ruhanen Polvijärven kirkolla ja alttarimaalaus taustalla.