Surun kanssa eteenpäin


Älä pelkää äläkä lannistu.
Herra, sinun Jumalasi,
on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.
Joos 1:9

Läheisen ihmisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Siksi sen läpikäymiseen tarvitaan paljon tilaa ja aikaa sekä usein myös toisia ihmisiä.

Surun maastossa kuljetaan omaa tahtia, mutta usein surun jakaminen toisen kanssa auttaa. Seurakunnat tarjoavat keskusteluapua ja vertaistukea sureville.

Pappiin voi ottaa yhteyttä vielä hautajaisten jälkeenkin.
Oman seurakunnan diakonia- tai nuorisotyöntekijältä voi myös varata aikaa keskustelua varten.

Sururyhmä on tarkoitettu paikaksi, jossa osallistujalla on tilaa puhua kokemastaan ja ilmaista erilaisia tunteita.

Ryhmät ovat määräaikaisia ja kokoontuvat tavallisimmin 7 kertaa, puolitoista tuntia kerrallaan.
Ryhmän jäsenet ovat surevia, joiden menetyksestä on kulunut vähintään neljä kuukautta, joskus pidempäänkin.
Suru etenee yksilöllisesti: jos kaipaat apua jo aikaisemmin, niin ota yhteyttä.
Ryhmässä on tavallisesti 4-10 jäsentä ja sitä ohjaa kaksi seurakunnan työntekijää.
Ryhmät ovat luottamuksellisia.
Alkavista sururyhmistä on tietoa paikallislehdissä ja kirkollisissa ilmoituksissa.

Surun ja kuoleman kohdatessa ota yhteyttä pappiin

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi

Kuva kaksista käsistä, surevan kohtaaminen aiheena

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa