Domus tuo isoimmatkin asiakirjat kaikkien saataville

Outokummun ja Polvijärven seurakunta on päättänyt, että kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat julkaistaan tammikuusta 2024 lähtien Domus-asianhallintajärjestelmässä (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Asiakirjojen siirto on parhaillaan työn alla.

-----------------------------------------------------------------------------

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
•perittävästä kirkollisverosta,
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle.

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4-5 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa ja nettisivuilla.

 

Kirkkovaltuusto kaudella 2024-2026

 

Seurakunnan valtuustoon valittiin 23 jäsentä. Sekä Outokummun että Polvijärven seurakunnista annettiin 2 paikkaa ja loput väkiluvun mukaisesti valtuustoon. Outokummusta 13 paikkaa ja Polvijärveltä 10 paikkaa. 

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet:

Outokumpu, Meijän yhteinen seurakunta – ehdokaslista, 13 jäsentä

Puheenjohtaja Kinnunen Raimo

Varapuheenjohtaja Honkavaara Matti

Jäsenet:

Koponen Miia-Mari, Sirviö Leila, Pekkanen Niina, Ruokolainen Hilkka, Kettunen Veikko, Kinnunen Jyrki-Pekko,Partanen Anna, Mutikainen Airi, Ratilainen Simo, Ratilainen Katri ja Karhunen Satu.

Polvijärvi, Yhdessä tulevaan – ehdokaslista, 10 jäsentä:

Walling Päivi, Pakkanen Eeva, Kettunen Leena, Romppanen Erkki, Karttunen Sari, Nevalainen Sari, Leminen Esa, Tanskanen Lauri, Saukkonen Satu ja Tanskanen Paavo.

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenet:

Outokumpu, Meijän yhteinen seurakunta – ehdokaslista:

Räsänen Tuomo, Heikkinen Jukka, Utriainen Jari, Kontkanen Annika, Purmonen Minna,

Riikonen Saarakaisa, Timonen Antero, Pennanen Vilho, Riikonen Kari ja Vänskä Tuula.

Polvijärvi, Yhdessä tulevaan – ehdokaslista:

Tanskanen Marjo ja Walling Vesa

* Pöytäkirjanpitäjä, sihteeri, talouspäällikkö Matti Ruhanen

Kirkkovaltuuston kokouspäivät 2024: 16.1., 13.2., 25.4., 11.6.