Domus tuo isoimmatkin asiakirjat kaikkien saataville

Outokummun ja Polvijärven seurakunta on päättänyt, että kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat julkaistaan tammikuusta 2024 lähtien Domus-asianhallintajärjestelmässä (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Asiakirjojen siirto on parhaillaan työn alla.

-----------------------------------------------------------------------------

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi Outokummun ja Polvijärven seurakunnan kirkkoneuvostossa on 8 luottamushenkilöä. Kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin 10-11 kertaa vuodessa.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Vuodelle 2024 kirkkoneuvosto:

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan kirkkoneuvostoon valittiin 16.01.2024 valtuuston kokouksessa varapuheenjohtaja + 7 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.

Outokummunseurakunnasta valittiin 4 paikkaa sekä Polvijärven seurakunnasta valittiin 4 paikkaa.
 

Puheenjohtajana kirkkoherra Satu Ruhanen

Varapuheenjohtajana Esa Leminen (varalla Paavo Tanskanen)

Varsinainen jäsen      (Henkilökohtainen varajäsen suluissa)

 Helena Hirvonen  (Sari Nevalainen)
 Leena Kettunen    (Marjo Tanskanen)
 Veikko Kettunen   (Jukka Heikkinen)
 Niina Pekkanen    (Anna Partanen)
 Erkki Romppanen (Vesa Walling)
 Tuomo Räsänen   (Jari Utriainen)
 Leila Sirviö            (Hilkka Ruokolainen)

Pöytäkirjanpitäjä, sihteeri, talouspäällikkö Matti Ruhanen